Rare Jane Parshall Slab built Vase
Rare Jane Parshall Slab built Vase


9" h. x 5" thick
 
       
1
Back to Top

20th Century Art & Design